Dagens Tarot Kort Torsdag 25 Juli 2019

Eremitten og fem av beger

Kortene gjenspeiler at du er engasjert i en periode med sjel søking. Du vil søke sannheten til enhver pris. Du ønsker en ny retning i livet, og som et resultat, har nylig begynt en reise med selvoppdagelse og kontemplasjon. Husk også at ettersynet er mye klarere enn fremsyn og dagens visdom er oppnådd av fortidens feil. Reflektere over hva som fører deg til dette punktet og forstå hvilke viktige leksjoner du kan ta fra opplevelsen. Selv når tingene går pæreformet, er det alltid noe positivt som kan oppnås ved å reflektere over erfaringene.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The hermit and five of cups

The cards reflects that you are engaging in a period of soul searching. You want to seek the truth at all costs. You desire a new direction in life and, as a result, have recently begun a journey of self-discovery and contemplation. Remember, too, that hindsight is much clearer than foresight and present-day wisdom is gained from the mistakes of the past. Reflect on what lead you to this point and understand what important lessons you can take from the experience. Even when things go pear-shaped, there is always something positive that can be gained by reflecting on the lessons learned.

Legg igjen en kommentar