Dagens Tarot Kort Søndag 21 Juli 2019

Dagens Tarot Kort Søndag 21 Juli 2019

Dommen og ess av mynter.

Du må leve livet ditt på en annen måte, og du må være tro mot deg selv og dine behov. Du har åpnet deg for en ny mulighet - å lede et tilfredsstillende liv som tjener dine høyere behov, og som gir inspirasjon og håp til andre. Du føler deg som om du har hatt en "ringer" i livet, og du blir mye nærmere det punktet du trenger å handle. Noe som lå i dormant i deg, blir noen ubevisste kunnskaper eller sannheter endelig vekket og brakt inn i lyset. Kortene handler også om manifestasjon av dine mål, og at du beveger deg inn i en mer positiv sinnstilstand om hva du er i stand til å oppnå. Dine ideer er klare til å bli omgjort til noe konkret. Finn ut hva som skal fungere og gjøre det til en realitet. Det er muligheter som blir tilgjengelige for deg som vil hjelpe deg med å manifestere dine mål og realisere ditt indre potensiale, samtidig som du genererer noe nivå av inntekt og økonomisk støtte. Du begynner å se at verden virkelig er din østers, og at du gjennom forsiktig planlegging kan manifestere dine sanne mål og ønsker.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The judgment and ace of pentacles.

You need to live your life in a different way and you need to be true to yourself and your needs. You have opened yourself up to a new possibility – to lead a fulfilling life that serves your higher needs and that offers inspiration and hope to others. You feel as though you have had a ‘calling’ in life, and you are getting much closer to the point where you need to take action. Something that was lying dormant within you, some unconscious knowledge or truth is finally being awakened and brought into the light. The cards is also about manifestation of your goals, and that you are moving into a more positive state of mind about what you are capable of achieving. Your ideas are ready to be turned into something tangible. Figure out what will work and make it a reality. There are opportunities that are becoming available to you that will help you to manifest your goals and realize your inner potential, whilst at the same time generate some level of income and financial support. You are beginning to see that the world is indeed your oyster and that through careful planning, you can manifest your true goals and desires.

Legg igjen en kommentar