Dagens Tarot Kort Onsdag 17 Juli 2019

Dagens Tarot Kort Onsdag 17 Juli 2019

Eneboeren og konge av mynter.

Du vil søke sannheten til enhver pris. Du ønsker en ny retning i livet, og som et resultat, har nylig begynt en reise med selvoppdagelse og kontemplasjon. Det kommer et punkt i livet når vi begynner å stille spørsmål om status quo, å vite at det er en dypere betydning for livet, og dermed begynner vi å søke etter det. Dette søket er hovedsakelig en ensom søken fordi svarene ikke ligger i den eksterne verden, men i oss. Gjennom meditasjon, kontemplasjon og selvundersøkelse kan du begynne å revurdere dine personlige mål og endre din overordnede retning. Du vil se på livet ditt med en dypere, mer åndelig forståelse og vil begynne å forandre noen av dine prioriteringer som et resultat. Vær fornøyd med å være alene eller assosiere bare med de på ditt nivå. Ikke kast bort tid og energi på de som ikke er klare eller ikke verdige.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The hermit and king of pentacles.

You want to seek the truth at all costs. You desire a new direction in life and, as a result, have recently begun a journey of self-discovery and contemplation. There comes a point in life when we begin to question the status quo, knowing that there is a deeper meaning to life, and thus, we begin to search for it. This search is mainly a solitary quest because the answers do not lie in the external world but within us. Through meditation, contemplation and self-examination, you may begin to re-evaluate your personal goals and change your overall direction. You will look at your life with a deeper, more spiritual understanding and will begin to change some of your priorities as a result. Be content with being alone or associate only with those on your level. Do not waste time and energy on those not ready or not worthy.

Legg igjen en kommentar