Dagens Tarot Kort Tirsdag 16 Juli 2019

Hierofanten og ess av mynter.

Kortene kan utgjøre begynnelsen på nye investeringer eller villigheten til å gjennomføre en ny virksomhet. Det er også mulig indikasjon på en arv eller tilstrømning av penger fra en uventet kilde. På et bredere nivå indikerer kortene overflod på alle områder av livet ditt og en generell følelse av at du er virkelig velsignet og fortjent av alt som kommer deg. Operere ved lov av attraksjon, og send ut positiv energi inn i universet, slik at du kan motta overflod i retur.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The hierophant and ace of pentacles.

The cards may represent the beginning of new investments or the willingness to undertake a new business venture. There is also the possible indication of a legacy or influx of money from an unexpected source. On a broader level, the cards indicates abundance in all areas of your life and a general feeling that you are indeed blessed and deserving of everything that comes your way. Operate by the Law of Attraction, and send out positive energy into the Universe so that you may receive abundance in return.

Legg igjen en kommentar