Dagens Tarot Kort Mandag 1 July 2019

Dagens Tarot Kort Mandag 1 July 2019

Døden og ti av sverd

Hvis det har vært veldig tøft for deg den siste tiden, så er dette dagen du ser lyset i tunnelen, hvor du endelig kan få bekreftelsen du trenger for å snu ting rundt. Mentalt kan du føle deg så medtatt at du kan ha vært inne i en depresjon. Nå er det på tide å gå ut av den. La den gamle smelte vekk, så den nye du kan bli gjenfødt. Livet er en tøff syklus alt vi kan gjøre er å prøve å holde et positivt sinn når alt annet feiler. Det handler om å ikke gi inn til alle de negative tankene. Ting blir bedre, og du vil bli glad igjen, du trenger bare å fortsette å se de små tingene. Husk at sinnet er djevelen, den forteller oss alle de negative tingene, som vi ikke føler er sanne bestandig, stopp disse tankene og ta kontrollen. Hjertet ditt er på din side så begynn å hør etter på hva hjerte forteller deg..

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Death and ten of swords

If times have been very tough for you lately, today is the day you see the light in the tunnel where you can finally get the confirmation you have needed to turn things around. Mentally you may feel so down that you may even be going into a depression. Now is the time to step out of it. Let the old whither away so the new you can be reborn. Life is a vicious cycle all we can do is try to keep a positive mind when all else fails. It's about not giving in to all the negative thoughts. Things will get better and you will be happy again you just need to keep seeing the small things. Remember the mind is the Devil it tells us all the negative things that sometimes we don't even feel are true remove these thoughts and be in control. Your heart is on your side listen to it.

Legg igjen en kommentar