Dagens Tarot Kort Lørdag 29 Juni 2019

Dagens Tarot Kort Lørdag 29 Juni 2019

Tårnet og droningen av mynter

Dagens kort representerer ikke bare forandring, mener et resultat fra uforutsette og traumatiske hendelser som er en del av livet. Du må legge fortiden bak deg, noe som kan bety tap av penger, sikkerhet eller kortvarig lykke. Drømmer er viktig, men det er også viktig å ha jordkontakt .Du vil komme igjennom denne tiden helt fint. Spesielt hvis du husker at du har alle ressursene du trenger for å håndtere livet og å gjøre det du trenger å gjøre. Du må tro på deg selv, dine instinkter og dine evner. Hvis du føler at du er på riktig vei, stol på din egen visdom!

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Tower and queen of pentacles

Today’s cards represent not just change but the abrupt movement caused by the unforeseen and traumatic events which are part of life. You will have to leave the past behind, which may mean the loss of money, security, or short-term happiness. Dreaming is important, but it's also important to be living in reality too. You will get through this time just fine. Particularly if you remember that you have all the resources you need to deal with life and to do what you need to do. You need to believe in yourself, your instincts and your abilities. If you feel like you are on the right path, trust your own wisdom!

Legg igjen en kommentar