Dagens Tarot Kort Fredag 28 Juni 2019

Verden og fire av sverd.

Dagens kort representerer en pause i livet før den neste store syklusen begynner. Detforteller at det ligger en stor forandring forann deg. Med dagens stressfulle arbeidsmiljø og travle livsstil, har du kanskje glemt å stoppe opp og bare være stille. Dette er på tide å tenke over ting, for å få satt ting tilbake i sitt rette perspektiv. Du trenger en rolig tid til å bli klar, tid til å fokusere energien og tid til å samle din styrke,slik kan du få det beste ut av deg. Denne endringen representerer en sjanse for at du får en ønskelig slutt på det gamle og en god begynnelse det nye. Det er en indikasjon på voksende modenhet, en følelse av indre balanse og dypere forståelse.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The world and four of swords.

Today’s cards represent a pause in life before the next big cycle begins. It is an indicator of a major change. With today's stressful working environments and busy lifestyles, you may have forgotten to stop and be still. This is the time to think things over, to put things back into their correct perspective. You need time for quiet preparation, time to focus your energy and time to gather your strength. This is how you can bring out the best in you. This change represents a chance for you to bring about a desirable end to the Old and a good beginning to the New. It is indicative of growing maturity, a sense of inner balance and deeper understanding.

Legg igjen en kommentar