Dagens Tarot Kort Torsdag 27 Juni 2019

Dagens Tarot Kort Torsdag 27 Juni 2019

Solen og ti av staver.

I dag viser du mange motsigelser, på den ene siden så er du er glad og føler deg som om du oppfyller din hensikt i livet, og på den annen side føler du at verden ligger på dine skuldre. Som om alt er så vanskelig, og du har ingen energi til å gjøre det. Du må se skjønnheten i livet og prøve å nyte det du gjør. Hvis du virkelig ikke liker det, så må du begynne å late som du gjør det. Dette vil automatisk gjøre ting enklere hvis du har en positiv utsikt på det, i motsetning til om du har en veldig negativ utsikt. I hvert fall til du kan skape en endring i din daglige aktivitet / jobb. I dag handler det ikke om endringer men det handler om aksept. Dette trenger ikke nødvendigvis å bety at du aldri vil endre jobb eller få en forandring rundt din situasjon . Tiden er ikke riktig for å gjøre forandringer. Nå er det tid for deg å utvikle en ny følelse for livet ditt. Nyt det. Som ordtaket sier lev hver dag som det kan være din siste.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Sun and ten of wands

Today your face a lot of contradictions on one side you're happy and feeling as if you are fulfilling your purpose in life and on the other hand you feel as if the world is on your shoulders. As if everything is so hard and you have no energy to do it. You need to see the beauty in life and try to enjoy what you do. If you really don't enjoy it then start pretending. This will automatically make things easier if you have a positive view on it unlike if you have a very negative view. At least until you can create a change in your daily activity/ work. Today is not about the change it is about acceptance. This doesn't have to necessarily mean that you will never change job or how your situation is just that the time isn't right now. Now is the time for you to develop a new feeling for your life. Enjoy it. Like the saying goes live every day like it might be your last.

Legg igjen en kommentar