Dagens Tarot Kort Mandag 24 Juni 2019

Dagens Tarot Kort Mandag 24 Juni 2019

Styrken og åtte av beger

Når du går nedover veien og ikke vet om du skal ta den korte eller den lange veien, så vil en stemme eller følelse inne i deg lede deg mot en av dem. Dette er dine instinkter den lille stemmen i hodet ditt som alltid advarer deg før noe dårlig eller bra skjer. I dag er det svært viktig at du lytter til dine instinkter rundt din nåværende situasjon. Vil den fortelle deg at du skal gå videre eller bli og møte konsekvensene? Stol på at du vet hva som er best for deg, ikke tenk på utfallet akkurat nå, eller hva som kan skje, bare ta et dypt pust og hør på den indre stemmen, la den lede deg.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Strength and eight of cups

When your walking down the road and don't know if to take the short cut or the long way a voice or feeling inside you will lead you towards one of them. This is your instincts that little voice in your head that always warns you before something bad or good happens. Today it is very important that you listen to your instincts about your present situation. Is it telling you to move on or to stay and face the consequences? Trust that you know what is best for you don't think about the outcome right now or what can happen from your choices just take a deep breath and listen to that voice within let it guide you.

Legg igjen en kommentar