Dagens Tarot Kort Tirsdag 18 Juni 2019

Dagens Tarot Kort Tirsdag 18 Juni 2019

Døden og Syv av sverd.

I dag er det viktig at de mentale tankene dine ikke kontrollerer deg. De kan være litt på den negative siden i dag. Noen av de dør for å gjøre veien åpen for de nye. Gamle rutiner og vaner endrer seg, mer positivitet , men bare hvis du tror på det. Det er ting du må sortere ut og løse, kanskje noe uferdige forretninger. Ikke la tankene dine manipulere deg med å tenke det vil bare gå vekk og løse seg av seg selv. Du er på et stadium nå som forteller om en overgang, det som betyr noe nå er hvordan du ser, tenker, hører og føler ting. Dette vil ha stor innvirkning på fremtiden. Finn positiviteten ,bli sterk se det er så fantastisk alle ting som skjer nå. Noen ganger så må det bare og vi må bare godta det. Å starte noe nytt kan være veldig skummelt , men til slutt blir det veldig bra.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Death and Sven of Swords

Today it's important that your mental thoughts don't control you. They can be a little on the negative side of things today. Something is dying away to make way for the new. Old routines and habits are changing, more positivity is flowing but only if you believe in it as well. There are things you need to sort out and resolve, maybe some unfinished business. Don't let your mind manipulate you in thinking it will just go away. You are at a stage of transition now is what matters how you see, think, hear and feel things will have a major impact on your future. Find the positivity stay strong this is a great thing that is happening. Sometimes its just time and we just have to accept it. Restarting something new can be a scary thing but the end game is strong.

Legg igjen en kommentar