Dagens Tarot Kort Lørdag 15 Juni 2019

Dagens Tarot Kort Lørdag 15 Juni 2019

Vognen og pasjen av mynter.

Dagens kort forteller at din økonomiske sikkerhet og situasjon forandrer seg og tar en annen retning. Du må følge denne bevegelsen, ikke bli sittende fast i gamle vaner, da du kanskje ikke får den suksessen du vil eller føler du fortjener. I dag handler det om handling, noe som gjør at ting skjer slik at du kan gjøre det arbeidet du vet må gjøres. Ikke slakk av det ikke vil gjøre det av seg selv, og ingen vil gjøre det for deg. Hvis du vil lykkes, må du tro på deg selv og ha tillit til å fullføre arbeidet.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Chariot and page of pentacles

Today's cards indicate that your financial security and situation is taking a change in direction. You need to follow this movement, don't stay stuck in old habits, as then you might not gain the success you want or feel you deserve. Today is about action, making things happen, to do the work you know needs to be done. Don't slack as it won't do it itself and no one will do it for you. If you want to succeed you need to believe in yourself and have the confidence to finish the work.

Legg igjen en kommentar