Dagens Tarot Kort Fredag 14 Juni 2019

Dagens Tarot Kort Fredag 14 Juni 2019

Dommen og syv av mynter.

Kortene referere til en oppstandelsestid og oppvåkning, en tid da noe avsluttes i våre liv, slik at veien ligger åpen for en dynamisk ny begynnelse. Det kan bety at du må ta en utfordring , og gjøre de endringer som kreves for å lykkes. Du er klar til å bli dømt og komme ut på den andre siden. Det er på tide å gi slipp på tingene som holder deg tilbake, og tørre å gå inn i fremtiden. Du kan oppleve tilbakegang , men for å lykkes må du jobbe med å unngå å bli for tøvende eller opptatt. Fremgang kan være treg eller vanskelig, men det er mulig. Hvis du har satt av tid og krefter til arbeidet ditt, betyr det at innsatsen din lønner seg og det vil gi utbetaling i fremtiden.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The judgement and seven of pentacles.

The cards also referre to a time of resurrection and awakening, a time when a period of our life comes to an absolute end making way for dynamic new beginnings. It can mean that you have to face a challenge head on and make the changes required to succeed. You are ready to be judged and come out the other side. It is time to let go of the things that are holding you back and step forward into your future. You may face setbacks and in order to succeed you will need to take care to avoid becoming too hesitant or timid. Progress may be slow or difficult but it is possible. If you have been putting in time and effort in your work, it signifies that your efforts are paying off and they are going to pay off in the future as well.

Legg igjen en kommentar