Dagens Tarot Kort Onsdag 12 Juni 2019

Vognen og kongen av staver

Du er nå inne i en syklus som sier noe om fysisk bevegelse om det er at du skal flytte, eller reise på ferie eller du føler for å reise en liten tur. Dette er ikke noe du vil eller trenger å gjøre alene. Det er mannlig energi rundt deg. Dette kan være din partner, venn, bror eller potensiell partner. Så bruk dagen i dag med denne spesielle personen. Denne mannlige energien kan også være din egen, den trenger ikke være en person. Du er den som har kontrollen over livet ditt og de valgene du gjør. Ta et skritt fremover og gjør det er du vil gjøre . I dag handler det om å være fysisk og bevegelige.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The chariot and king of wands

You are on a path now of physical movement whether it be moving house, going on a holiday or just taking a small trip somewhere. This is not something you will be or need to be doing alone. There is male energy around you. This can be your partner, friend, brother or potential partner. So use today with that special someone. This male energy can also be your own not necessarily a person. You are the one in control of your life and the choices you make. Take a step forward and do what it is you want to do. Today is about being physical and moving.

Legg igjen en kommentar