Dagens Tarot Kort Onsdag 5 Juni 2019

Tårnet og seks av beger.

I dag er det ikke dagen for deg å drive med tungt maskineri. Du kan bli fylt med negative følelser, og dette kan virkelig gjøre at du mister kontrollen over alle sanser og balansen. Denne hjertesmerten skyldes for det meste at noen svært nær deg har skadet deg tidligere, det er noe som gjør at du blir påminnet om denne smerten i dag. Du må prøve å snu denne dagen rundt, se på hva som er rundt deg og hvordan du kan fokusere på dette i stedet for fortiden din. Legg merke til menneskene i nærheten av deg og hvor mye de elsker og støtter deg. Du må frigjøre denne smerten fra fortiden, den vil ikke gi deg noe godt ved at du holder på det. Det som har skjedd, kan ikke endres, så stopp ikke å gå over det gang på gang. Finn styrken i deg selv slik at du kan gi slipp.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Tower and six of cups

Today is not the day for you to operate heavy machinery. You may be filled with negative emotions and this can really over power you making you lose all sense and balance. This heartache is mostly due to someone very near having hurt you in the past, making today a reminder of this pain. You need to try to turn this day around, look at what is surrounding you and how you can focus on this instead of your past. Notice the people near you and how much they love and support you. You need to release this pain, as it will not serve you any good holding on to it. What has happened can’t be changed so don't keep going over it. Find the strength within yourself to let go.

Legg igjen en kommentar