Dagens Tarot Kort Mandag 3 Juni 2019

Døden og seks av sverd.

Noen ganger er endringene nære, selv om vi ser om det skjer eller ikke. Dette er en sakte prosess der du kanskje ikke engang føler at det blir en forskjell i ditt daglige liv men det skjer alikevel. Ting går fra mer urolige farvann til en roligere strøm. Ta imot og ta det inn. Dine tanker kan endres, da dette er mer en mental forandring enn en fysisk. Dette er selvfølgelig på en positiv måte som om du blir mer fornøyd med livet og dine valg. Ta en dag av gangen, og du vil se fordelene i det lange løp.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Death and six of swords

Sometimes change is imminent even if we see it happening or not. This is a slow process in which you might not even feel such a difference in your day to day life although it is happening. Things are going from more troubled waters to a calmer stream. Embrace it and let it in. Your thoughts might be changing, as this is more of a mental change than a physical one. This is of course in a positive way as if you are more content with life and your choices. Take one day at a time and you will see the benefits in the long run.

Legg igjen en kommentar