Dagens Tarot Kort Onsdag 22 Mai 2019

Døden og knekten av sverd.

Nå går vi inn i en syklus hvor det er viktig for deg å være positiv og tenke positivt om deg selv og din fremtid. Livet har vært tøft og det har vært mange opp og nedturer på veien, i noen tilfeller kanskje føler du at det har vært for mange. Nå er vi inne i en tid der ting skjer raskt og nye ting kommer inn. Se dette som en fornyelse i livet ditt, som om lyset skinner inn og noe gammelt forsvinner for at noe nytt skal komme inn og vokse. Denne endringen må kanskje ikke være så drastisk. Dette kan bety at du må fokusere mer på deg selv i stedet for alle andre eller sette deg selv fri fra ting som ikke lenger tjener deg. Selv små ting kan ha store effekter på enden.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Death and knight of swords

We are now entering a cycle where it is important for you to be positive and think positively about yourself and your future. Life has been tough and there have been many ups and downs on the way, maybe in some cases, you feel like there have been to many, but again we are at that point where things need to change and quickly. See this as a renewal of your life, as if the light is shining in something old is disappearing in order for something new to enter and grow. This change might not have to be anything drastic. This could just mean that you need to focus more on yourself instead of everyone else or distancing yourself from things that no longer serve you a purpose in life. Even the small things can have big effects in the end.

Legg igjen en kommentar