Dagens Tarot Kort Tirsdag 21 Mai 2019

 

Magikern og syv av sverd.

I dag handler det om å kreve din makt. Du er sjefen i ditt eget liv, så du må være ansvarlig og i kontroll. Ikke gi det bort, hevder ansvaret for dine ord. Hvordan snakker du med deg selv og andre rundt deg. Du må vite hva du gjør og hvorfor du gjør det, og er dette den beste måten å gjøre det på. Konsentrere deg om hvordan du vil bli behandlet og deretter kopiere det til andre og deg selv også.  Gjør bevisst, vær tydelig i dine underliggende motiver og intensjoner, bare du vet hva du vil og hvordan du får det.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The magician and seven of swords.

Today is about claiming your power. You are the boss of your own life so you need to be in charge and in control. Don't give it away, claim responsibility for your words. How you speak to yourself and others around you. You need to know what you are doing and why you are doing it and is this the best way to do it. Concentrate on how you would like to be treated and then replicate that onto others and yourself as well. Act consciously, be clear in your underlying motives and intentions only you know what you want and how to get it.

Legg igjen en kommentar