Dagens Tarot Kort Lørdag 11 Mai 2019

Styrke og fem av beger.

I dag handler det om å forstå og reflektere. Et tap er vanligvis veldig smertefullt, og det er naturlig å føle skuffelse og sorg. Det er imidlertid viktig å huske at jo mer du klamrer seg til det du har mistet, desto mer lider du. Prøv å fokusere på det som fortsatt er der, ikke alt er negativt. Disse kortene prøver å lære oss, at det ikke er så farlig å skuffe eller bli skuffet en gang imellom. Det er alltid nye muligheter og nytt håp fremover. Du må lære av dine egne feil og ta ansvar for ditt eget liv. Din følelsesmessigste stabilitet er avhengig av det. Universet er allerede på din side, så nå er det på tide at du også er det.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Strength and five of cups.

Today is about understanding and reflecting. A loss is usually painful, and it is natural to feel disappointment and grief. However, it is important to remember that the more you cling to what you have lost, the more you suffer. Try to focus on what is still there, not all the glasses are broken figuratively speaking. These cards try to teach us that it is not so dangerous to disappoint or be disappointed once in a while. There are always new opportunities and new hope ahead. You must learn from your own mistakes and take responsibility for your own life. Your emotional stability depends on it. The universe is already on your side, so now its time that you are too.

Legg igjen en kommentar