Dagens Tarot Kort Onsdag 24 April 2019

Vognen og åtte av mynter.

Er du i ferd med å starte eller har du allerede startet på noe som krever fysisk bevegelse i livet ditt? Kanskje flyttet hus eller kanskje du vil flytte, planlegger du en velfortjent ferie, alt som har å gjøre med fysisk forandringer så er det tiden for det nå. Du har jobbet hardt for å skape fremtiden din, så nå er det på tide å sette håpene og drømmene ut i handling. Selv det å besøke en gammel venn som du ikke har sett i år, men som bor kanskje bare en time unna deg, så gjør det nå. Planlegg noe for deg, slik at du kan få deg til å føle deg bra igjen. Alt ditt harde arbeid er ikke bortkastet, selv om du tar en liten pause. Drømmene dine bør aldri bli satt på vent, de burde være hovedfokus og målet i ditt daglige liv. Drøm store drømmer , men ikke kast de bort, ta aktiv del i å skape dem. Bare du kan så hvorfor ikke starte i dag.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The chariot and eight of pentacles

Are you on the verge of starting or have you already started a new physical movement in your life? Maybe moved house or maybe you want to move, planning a well-deserved holiday, anything that has to do with physical change now is the time. You work hard to create the future you want, so its time to put those hopes and dreams into action. Even if it is to visit an old friend that you haven't seen in years that might live an hour away from you, do it. Plan something for you, make yourself feel great again. All your hard work is not wasted just because you might take a small break. Your dreams should never be put on hold they should be the main focus and goal in your day to day life. Dream big dream crazy but don't waste it, create it. Only you can so why not start today.

Legg igjen en kommentar