Dagens Tarot Kort Onsdag 17 April 2019

Djevelen og konge av staver.

Du kan føle deg fanget i livet ditt, ikke mentalt, men fysisk. Som om du føler deg som om du ikke kan endre situasjonen din på grunn av faktorer i livet ditt, som penger, bilde, livsstil etc. Det er viktig å huske at i slutten av dagen kommer det hele til deg. Ingen tvinger deg til å bli eller fortsette å leve på denne måten, du velger selv. Det kan være en mannlig energi som håndhever dette eller din egen mannlige energi. Ikke vær redd for forandring og hva det kan medføre. Livet handler om konstant forandring du må omfavne det. Djevelen er ikke der for å lure deg, han er der for å vise deg sannheten.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The devil and king of wands

You may be feeling trapped in your life not mentally but physically. As if you feel as though you can't change your situation due to factors in your life, like money, image, lifestyle etc. It is important to remember that at the end of the day it all comes down to you. No one is forcing you to stay or keep living this way, you are choosing to yourself. There may be male energy enforcing this or your own male energy within. Don't be afraid of change and what it might bring. Life is about constant change embrace it. The devil isn't there to trick you he is there to show you the truth.

Legg igjen en kommentar