Dagens Tarot Kort Tirsdag 16 April 2019

Eneboeren og fire av sverd.

I dag handler det ikke om å ta forhastede beslutninger, siden du ikke er helt klar for handling som du må gjøre. Du vurderer alternativene dine og hvordan du går videre til neste trinn. I denne prosessen er det viktig at du stoler på dine instinkter, ikke ta råd fra folk rundt deg da dette ikke vil fungere i dette tilfellet. Husk å høre på den klare stemmen i deg, ikke dine tanker eller hvordan tankene dine manipulere deg. Innse at de er veldig forskjellige. Du er sterk og vis, så bruk denne styrken for å få klarhet og perspektiv i din nåværende situasjon, slik at du er forberedt på hva som kommer. Dette kan være en følelsesmessig tid for deg, men husk det blir alltid lettere.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Hermit and four of swords

Today is not about making any hasty decisions, you are not quite ready for the action involved yet. You are contemplating your options and how to proceed onto the next step. In this prosses, it is vital for you to trust your instincts, don't take advice from people around you that will not work in this case. Remember to listen to that clever voice within you, not your thoughts or how your mind would like to manipulate you. Realize that they are very different. You are strong and wise, so use this strength to gain clarity and perspective in your present situation, so that you are prepared for what is to come. This may be an emotional time for you but remember it always gets easier.

Legg igjen en kommentar