Dagens Tarot Kort Lørdag 06 April 2019

Keiserinnen og tre av staver.

Dagens kort indikerer at intuisjonen din kanskje prøver å sende deg en melding i løpet av denne tiden. Det vil være viktig å lytte nøye til det nå, og hvis det krever at du tar tid alene, så gjør du det. Alle som normalt ringer på din tid og energi må vente litt. Å gjøre tid alene må være en prioritet. Du har et i det minste noe modent, fornuftig åndelig syn på plass. Allikevel, skjønner at hvis du betaler oppmerksomhet i det hele tatt, vokser du åndelig, og at dine åndelige synder kan og bør derfor forandres og utvikles over tid. Ikke vær redd for endring og ny informasjon.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Empress and three of wands.

Today’s cards indicate that your intuition may be trying to send you an important message during this time. It is important for you to listen closely to it now. If that requires that you take time alone then do so. All those who normally call on your time and energy will have to wait for a little while. Dedicating time to yourself needs to become a priority. You have an at least somewhat mature, sensible spiritual view in place. Even so, realize that if you pay even the slightest attention at all, you are growing spiritually and therefore, your spiritual views can and should change and develop over time. Don't be afraid of change and new information.

Legg igjen en kommentar