Dagens Tarot Kort Tirsdag 2 April 2019

Djevelen og syv av mynter.

Du har kontroll over din egen skjebne og er ikke bundet av noe annet enn dine egne holdninger og oppførsel. Ikke gi opp og ikke gi bort makten din. Kortene representerer det øyeblikket hvor man innser at det er kommet konkret suksess, men etter alt hardt arbeid er det et øyeblikk hvor du pause og lurer på hva som skal gjøres nå. Du trenger ikke å tolerere negativitet, kritikk, manipulering eller misbruk fra noen. Det er alltid alternativer, og det er alltid noe positivt du kan gjøre for å forbedre situasjonen uansett hvordan håpløse ting kan virke på overflaten. Dette er ikke ting som vil gjøre deg virkelig oppfylt som en person, så legg inn energien i det som du vil skal skje.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Devil and seven of pentacles.

You are in control of your own destiny and are not bound by anything other than your own attitude and behaviour. Don’t give up and don’t give away your power. The cards represent the moment where one realizes that tangible success has arrived, and yet, after all your hard work, there is a moment where you pause and wonder what is to be done now. You don’t have to tolerate negativity, criticism, manipulation or abuse from anyone. There are always options and there is always something positive you can do to improve your situation no matter how hopeless things may seem on the surface. These are not things that will make you truly fulfilled as a person so put your energy into the things that will.

Legg igjen en kommentar