Dagens Tarot Kort Lørdag 30 Mars 2019

Måtehold og tre av sverd.

Dagen i dag kan begynne litt vanskelig. Du har kanskje ikke lagt fortiden bak deg, noe som gjør det vanskeligere å håndtere. Du kan føle deg både følelsesmessig og veldig fastlåst i tankene dine, du er fanget i ditt tidligere liv slik at du ikke klarer å være til stede nå. For at du skal kunne fokusere på nåtidens og fremtidens muligheter, så må du se at livet alltid vil være en berg og dalbane, og det kan være en tid hvor du skal reflektere i deg selv men ikke nå. Finn din følelsesmessige balanse for da gjør det at du enklere overlever.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Temperance and three of swords

Today might start out a bit tough. You may not have put the past behind you making it more challenging to cope. You can feel both emotional and very stuck in your thought, not being able to live fully in the present moment because you are too caught in your past life. For you to be able to focus on the present and future possibilities, you need to see that times are not the same. Life is always going to be a roller coaster and it might be time for you to start reflect within yourself. Find your emotional balance for easier survival.

Legg igjen en kommentar