Dagens Tarot Kort Onsdag 20 Mars 2019

Tårnet og ti av beger.

Å ha et slikt super positivt kort med et ganske tungt kort kan noen ganger føles litt tøft. Men ikke bekymre deg! Endringen kommer, og du kan ikke være forberedt på det, men med alle ting i livet blir denne forandringen møtt med både positive og negative aspekter. Når en del av livet ditt er ødelagt, trives andre aspekter av det. Kortene handler om å gi og ta, selv om det etterlater deg midlertidig følelsen håpløs. Kortene handler om å være i samsvar med din sanne natur og alt i livet ditt er i harmoni med ditt høyere selv og formål. Noen ganger må du tillate deg å være "menneskelig" og ha ufeiligheter, da det er de egenskapene som gjør deg "ekte" og elskverdig.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Tower and ten of cups.

Having such a super positive card with a quite heavy card can sometimes feel a bit tough. But not to worry! Change is coming, and you may not be prepared for it, though with all things in life this change is met with both positive and negative aspects. When one portion of your life is corrupted, other aspects of it thrive. These cards are about giving and taking, even if it leaves you temporarily feeling hopeless. They are about being in alignment with your true nature. so that everything in your life can be in harmony with your higher self and your purpose. Sometimes it is important to allow yourself to be ‘human’. having these imperfections. No one is perfect so just be you. As these are the qualities that make you ‘real’ and lovable.

Legg igjen en kommentar