Dagens Tarot Kort Fredag 1 Mars 2019

Magikeren og tre av sverd.

I dag er det viktig å skrive en liste over hva du kan gjøre for å gjøre livet ditt bedre, ikke fokusere på alle tingene du ikke kan gjøre. Livet var aldri lettere før det bare var, livet er ikke vanskeligere nå det bare er. Se du har alle verktøyene til din disposisjon nå må du begynner å bruke dem. Dette er ikke en dag du skal bare sitte og tenke, dette er en dag å gjøre. Få din A ** opp og gjør en endring, se på alle mulighetene rundt deg. Ikke syns syn på deg selv. Endre disse negative tankene til positive og produktive tanker. Livet er bare like enkelt eller hardt som du tror det kan være.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The magician and three of swords

Today it is important to write a list about what you can do to make your life better; don’t focus on all the things you can’t do. Life was never easier before it just was life isn’t more difficult now it just is. See that you have all the tools at your disposal and start using them. This is not a day to just sit and think, this is a day to do. Get your A** up and make a change, look at all the possibilities around you. Don’t feel sorry for yourself. Change these negative thoughts into positive and productive ones. Life is only as easy or hard as you think it to be.

Legg igjen en kommentar