Dagens Tarot Kort Mandag 25 Februar 2019

Eneboeren og ni av sverd.

Våre erfaringer fra livet er sterkt påvirket av våre forventninger, våre ønsker og vår frykt, og derfor er vi stort sett skapere av vår egen verden. Våre holdninger til bestemte situasjoner bestemmer hvordan vi opplever vår verden. Hvis vi tillater oss å være bundet av frykt for fremtiden, står vi alle i fare for å skape en negativ realitet for oss selv i kraft av våre forventninger. Ditt mareritt blir din selvoppfyllende profeti, som tydeligvis ikke er et ønskelig utfall. For hver feil du gjør, skylder du på deg selv og blir oppgitt og sint på deg selv igjen for at du ikke klarte å gjøre det riktig. Så spør deg selv, hvorfor du er så hard mot deg selv, hvorfor drar du deg selv ned og hva er egentlig kilden til depresjonen din? Hva kan du gjøre for å få deg til å føle deg bedre? Du må kanskje gjøre en mer bevisst innsats for å avslutte den negative måten du snakker til deg selv og erstatte den med positiv forsterkning for en godt utført jobb. I dag er det ikke en dag hvor du skal isolere deg fra folk som oppmuntrer og elsker deg, la det fylle hele deg. Ikke vær hjemme ved å skjule deg fra verden og tenker at i morgen vil det bli bedre, og at du vil takle problemene dine da. Hvorfor gjøre i morgen, hva du kan gjøre i dag.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The hermit and nine of swords.

Our experience of the world is greatly influenced by our expectations, desires, and fears, and therefore we are largely the creators of your own world. Our attitudes towards certain situations determine how we experience our world. If we allow our self to be bound by fear of the future, we are all at risk of eventually creating a negative reality for our self by virtue of our expectations. Your nightmare becomes your self-fulfilling prophecy, which is clearly not a desirable outcome. For every mistake you make, you blame yourself and become worked up and angry with yourself for messing up again. So, ask yourself this, why you are being so hard on yourself, how are you putting yourself down or what is the source of your depression? What can you do to make yourself feel better? You may need to make a more conscious effort to quit the negative self-talk and replace it with positive reinforcement for a job well done. Today is not a day for isolations be around people who encourage and love you, let it fill you up. Do not stay home hiding from the world thinking tomorrow will be better so you will deal with your problems then. Why do tomorrow what you can do today.

Legg igjen en kommentar