Dagens Tarot Kort Lørdag 23 Februar 2019

Den hengte mannen og dronningen av beger.

Du trenger å komme i kontakt med hvorfor du føler deg på denne måten, og du må arbeide for å frigjøre deg fra disse restriksjoner. Ikke bare godta og overgi deg til hvordan dine nåværende forhold er. Du er bokstavelig og figurativt hengende opp ned som om du prøver å se verden annerledes, og det holder deg tilbake og vil da begrense deg. I dag kan være en veldig følelsesmessig dag, så du må balansere hjertechakraen ditt. Husk dypt åndedrag før du gjør noe, ikke la følelsene dine styre logikken din akkurat nå. Du må være fokusert for at ting skal skje. Hvis du trenger ekstra dytt, husk at du er den som velger å holde deg fast, ingen holder deg tilbake. Du må ha tro at du kan overvinne dine egne restriksjoner, du må kjempe for hva du vil ha.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Hanged man and Queen of cups

You need to get in touch with why you are feeling this way, and work towards releasing yourself from these restrictions. Do not just accept and surrender to your present circumstances. You are literally and figuratively hanging upside down as if you are trying to see the world differently although all its doing is keeping you restricted. Today can be a very emotional day so you need to balance out your heart chakra. Remember deep breaths before you do anything do not let your emotions rule your logic right now. You need to stay focused in order for things to happen. If you need an extra push, remember you are the one who is choosing to stay stuck no one is holding you back. Believe that you can overcome your own restrictions fight for what you want.

Legg igjen en kommentar