Dagens Tarot Kort Fredag 22 Februar 2019

Eneboeren og dronningen av staver.

Du vil søke sannheten til enhver pris og har et sterkt behov for å forstå hva livet egentlig dreier seg om ikke bare på overflaten, men også den dypere meningen med det. Du har kanskje begynt å se på livet ditt med en dypere og mer åndelig forståelse. Dette kan føre til at du vil begynne å endre på noen av prioriteringene dine som et resultat. Du må finne ditt eget lys og la det skinne gjennom deg og veilede deg på din egen spesielle vei. Dine kreative energier er sterkere i dag, og du har en god følelse rundt livet ditt. Du må være svært optimistisk, trygg og full av ideer, slik at du er klar til å implementere og dele dem med andre. Du har muligheten til å uttrykke dine lidenskaper med stor autentisitet og mot. Bruk meditasjon og visualisering, slik at du kan komme i kontakt med den vise personen i deg.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The hermit and queen of wands.

You want to seek the truth at all costs having a strong need to understand what life is really about not just on the surface but the deeper meaning of it all. You may have started to look at your life with a deeper, more spiritual understanding. This can begin to change some of your priorities as a result. You must find your own light within, let it shine through you and guide you on your own special path. Your creative energies are stronger today and you have a good sense of your life direction. You need to be highly optimistic, confident and full of ideas so that you are ready to implement and share them with others. You have the ability to express your passions with great authenticity and courage. Use meditation and visualization, to allow you to get in touch with the wise person within you.

Legg igjen en kommentar