Dagens Tarot Kort Torsdag 21 Februar 2019

Keiserinnen og dronning av beger.

Du er her for å støtte og lære andre, ved å stole på din egen intuisjon, din følelsesmessig tilknytning og den følelsen av ro som du gir. Det kan bli nødvendig for deg og vende deg innover og utforske dine følelser rundt en bestemt situasjon i livet ditt. Ta deg tid til å reflektere over kjærligheten som omgir deg og slik at du kan bygge videre på denne energien for å skape enda mere overflod av kjærlighet i livet ditt. Det er din tur til å få ting til å fungere, slik at du kan bli velsignet og føle at du blir satt pris på. Vet at du er verdig til å motta denne kjærlige omfavnelsen både fra deg selv og andre rundt deg.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The empress and queen of cups.

You are here to support and to teach others, by drawing upon your own intuition, emotional connectedness and sense of calm. You may be required to turn inward and explore your emotions about a particular situation in your life. Take a moment to reflect on the love that surrounds you and build on this energy to create even more abundant love in your life. It is your turn to have things work out in your favour. To be blessed and to feel nurtured. Know that you are worthy of receiving this loving embrace both from yourself and others around you.

Legg igjen en kommentar