Dagens Tarot Kort Mandag 18 Februar 2019

Djevelen og fire av beger.

I dag ser du egentlig ikke hva som er rett foran deg, i stedet, sitter du å sulker og synes synd på deg selv. Du vil og ønsker at ting skal forandres, men istedenfor å gjøre noe med det, sitter du og klager over hvordan ting er. Rundt hvert hjørne gir du unnskyldninger til deg selv, at det ikke er riktig tidspunkt, eller at hvis du gjorde noe med det, ville ingenting endre seg uansett, så hva ville være poenget. Disse unnskyldningene er dine egne og de hindrer deg til å oppnå suksessen du fortjener. Stopp med å sitte stille og være lat, gjør noe med det. Det finnes aldri en perfekt tid for å få ting til å skje, du må bare ta det første skrittet og gå videre derfra. Problemet ditt er at du er for komfortabel i din egen elendighet, og kan til og med være redd for at ting kan endre seg. Eller kanskje sitter du så fast i troen på at det ikke kan forandres. Ikke la denne frykten kontrollere deg, selv om du tror du er komfortabel, så er du virkelig ikke det. Husk at forandring er alltid en god ting. Ingenting kommer aldri fra ingenting, så det er på tide å gjøre noe med det.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The devil and four of cups

Today you are not really, seeing what is right in front of you, instead, you are sulking and feeling sorry for yourself. You want and wish for things to change but rather than doing something about it, instead, you complain about how things are. Within every corner you make up excuses about it not, being the right time, or that if you did something about it, that nothing would change anyway so what would be the point. These excuses are of your own making and they are stopping you achieve the success you rightfully deserve. Turn that frown upside down. Stop sitting there and being lazy, do something about it. There is never a perfect time to make things happen, you just have to take the first step and go from there. Your problem is you are too comfortable in your own misery, and might even be scared for things to change. Or maybe you’re even to stuck in the belief that it can’t. Do not let the fear control you even though you think you are comfortable really, you are not. Remember change is always a good thing. Nothing ever comes from nothing, so it is time to do something.

Legg igjen en kommentar