Dagens Tarot Kort Lørdag 16 Februar 2019

Vognen og åtte av sverd.

I dag kan du føle deg fastlåst som om du er en fange i ditt eget sinn. Du ser ikke ting klart eller du til og med ikke legger merke til mulighetene rundt deg. Du må finne balansen mellom underbevisstheten og det ubevisste. Ikke la deg bli fanget i negativiteten din. Fokuser bare på det som er positivt. I dag har du mulighet for bevegelse, fysisk bevegelse for å få deg ut av denne mentale tilstanden din. Ditt sinn vil gjøre alt for å holde deg nede, så du må være sterk for å ta kontrollen og stenge den ute. Husk at du er sterkere enn du tror. Begynn med å slippe noe av all skyld og sinne du har låst inni i deg selv. Dette kan hjelpe deg med å få motet du trenger til å komme deg ut fra dette mønstret.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The chariot and eight of swords

Today you may be feeling stuck as if you are a prisoner in your own mind. You are not seeing things clearly or even noticing the possibilities around you. You need to find the balance between your subconscious and your unconscious. Don't get trapped in your negativity. Focus solely on the positivity. Today gives you the chance of movement, physical movement to get you out of this mental state your in. Your mind will do all it can to keep you down so you need to be strong in order to overpower it or shut it out. Remember you are stronger than you think. Start by letting go of all the guilt and anger you have locked up inside. This can help you get the courage you need.

Legg igjen en kommentar