Dagens Tarot Kort Fredag 15 Februar 2019

Døden og to av mynter.

I dag handler det om å innse og se. Du må klippe bort det gamle og invitere det nye inn. Du er i ferd med å rydde opp livet ditt. Selv om dette er en nødvendighet og kan få deg til å føle deg som om du ikke har noen andre alternativer, så har du det. Tenk nøye før du handler. Ikke ta noen raske beslutninger bare fordi du vet at du må velge. Du har to måter på hvordan du kan gjøre dette. En vil gjøre det enkelt, raskt og mindre smertefullt, den andre vil ta lengre tid og kan føre til unødvendig smerte. Balanse er en nødvendighet for at du skal lykkes spesielt i dag. Se på alle dine valg og hold dem mot hverandre, finn ut hvilken som passer deg best, da denne endringen hovedsakelig vil påvirke deg økonomisk.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Death and two of pentacles

Today is about realizing. Cutting away the old and welcoming the new. You are in a process of cleaning up your life. Although this is a necessity and may make you feel as if you do not have any other options, you do. Think carefully before you act. Do not make any rash decisions just because you know you have to make a choice. You have two ways in how you can do this. One will make it simple, quick and less painful the other will take longer and might cause you unnecessary pain. Balance is a necessity in order for you to succeed especially today. Look at all your choices and weight them against each other, find out which one suits you best, as this change will mostly affect you economically.

Legg igjen en kommentar