Dagens Tarot Kort Mandag 11 Februar 2019

Tårnet og ti av mynter.

I dag er det viktig for deg å være oppmerksom på hvor mye du bruker. Ikke ta det helt ut, da det kan ha en negativ innvirkning på din økonomiske sikkerhet. Noe i din finansielle situasjon er ikke satt opp eller bygget riktig, så du må være forsiktig med hvordan du nærmer deg denne saken. Din økonomiske sikkerhet er ikke stabil for øyeblikket, og du må fikse det. Ikke bruk penger på ting som ikke er avgjørende for deg. Bare fordi du kanskje vil ha det betyr ikke at du trenger det. Prøv å se hvordan du kan forbedre situasjonen din, og hvorfor kollapset den nå. Var det kanskje bygget litt på falske forutsetninger, var målene dine urealistiske. Du må revurdere din økonomiske plan eller lage en helt ny en. Fokuser på betydningen av dette og hvordan du kan realistisk forbedre situasjonen din. Løft hodet høyt og ta et dypt pust du kan klare dette.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The tower and ten of pentacles

Today it is important for you to be observant about how much you spend. Do not go all out, as it can have a negative impact on your financial security. Something has not been set up or built right so you need to be careful about how you approach this matter. Your financial security is not stable at the moment and you need to fix it. Do not go spending money on things that are not essential for you. Just because you might want, it does not mean you need it. Try to see how you can improve your situation and why it is collapsing now. Was it maybe built a bit on false pretenses, was your goals unrealistic. You need to re-evaluate your financial plan or make a new one. Focus on the importance of this and how you can realistically improve your situation. Lift your head high and take a deep breath you can do this.

Legg igjen en kommentar