Dagens Tarot Kort Søndag 10 Februar 2019

Djevelen og fire av staver.

Du kan føle deg fastlåst og rastløs. Som om du er i en situasjon som du ikke foretrekker å være i. Likevel føler du deg forpliktet til å holde fast eller å la det være akkurat som det er. Ingen kan kontrollere deg så ikke la dem. Du er din egen sjef, og det er du som bestemmer om du vil være eller ikke. Ikke la frykten for endring og ensomhet holde deg fast i denne nåværende situasjonen. Ditt fundament og sikkerhet kan bli plassert under falske forutsetninger, så vær forsiktig med hvorfor du ikke tenker på deg selv først og fremst.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Devil and four of wands

You might be feeling stuck and restless. As if you are in a situation, you would prefer not to be in. Nevertheless, you feel an obligation to stay or to leave things exactly as they are. No one can control you so don’t let them. You are your own boss and you only you decide whether to stay. Don’t let the fear of change and solitude keep you in this present situation. Your foundation and security might be placed under false pretenses so be careful of the reason why you are not thinking of you first of all.

Legg igjen en kommentar