Dagens Tarot Kort Torsdag 7 Februar 2019

Månen og pasjen av sverd.

I dag må du holde øynene og ørene åpne hvis noe som ikke virker helt riktig, finn ut hva det kan være. Noen rundt deg er kanskje ikke helt sannferdige og sier ting som ikke helt stemmer. Det behøver ikke være de store løgnene, men små hvite kan det være. Så sørg for at du er sannferdig i det minste, da det ikke er noe poeng i å få deg opp i noen kinkige situasjoner. Når du ikke måtte det i det hele tatt. Prøv å være forsiktig også med hva du sier foran folk og hvordan du sier det. Tonen i stemmen din kan få ting å gå fra godt til dårlig. Spesielt i dag kan det være veldig lett for andre å misforstå deg eller for at du kan misforstå dem. I dag er det en dag for deg å omgi deg med folk du elsker og stoler på, og la lykke og kjærlighet fylle deg. Så gjør ditt beste for å holde deg fra argumenter og vanskelige situasjoner for enhver pris. Slik du ikke sier noe som du senere ikke kunne ta tilbake og omvendt.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The moon and page of swords

Today you need to keep your eyes and ears open if something does not seem right guess what it might not be. Someone around you might not be entirely truthful saying things that do not entirely add up. These may not be big lies but small white ones if anything. So make sure that today you are truthful at least, as there is no point in getting yourself into any sticky situations. When you did not have to in the beginning. Try to be careful also about what you say in front of people and how you say it. The tone in your voice can make things go from good to bad. Especially today, it can be very easy for others to misunderstand you or for you to misunderstand them in an equal matter. Today is a day for you to surround yourself with people that you love and trust and let the happiness and love fill you up. So do your best to keep yourself out of arguments and difficult situations at all costs. As you may say something that later you will not be able to take back and vice-versa.

 

 

Legg igjen en kommentar