Dagens Tarot Kort Fredag 1 Februar 2019

Døden og åtte av beger.

Du er ikke følelsesmessig klar til å gi slipp. Du trodde du var, og at du følelsesmessig hadde gitt ut alt, selv om det nå kommer tilbake til deg igjen. Livet handler om å gi slipp på den gamle og invitere det nye inn. Den eneste måten du kan gjøre dette på er å åpne opp, og tilgi deg selv hva fortiden ga deg. Nå gå ut be noen om å hjelpe deg eller skriv ned hva du føler at du ikke er klar til å gi slipp på ennå. Hver overgang i livet tar sin tid, så ikke haste inn i noe eller tro at du vil være klar i din nye begynnelse i morgen. Dette er en prosess og den kan være litt smertefull. Bare husk, hver dag blir det litt bedre, spesielt hvis du starter i dag.

 

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Death and eight of cups

You are not emotionally ready to let go. You thought you were and that you had emotionally released it all, although now it is coming back to you all over again. Life is about letting go of the old and welcoming the new. The only way you can do this is by opening up emotionally and forgiving yourself from what the past has brought to you. Reach out and ask someone to help you or write down what you feel you are not ready to let go of yet. Every transition in life takes its time so do not rush into anything or think that you will be ready for your new beginning tomorrow. This is a process and might be a bit of a painful one at that. Just remember each day gets a little better especially if you start today.

 

 

Legg igjen en kommentar