Dagens Tarot Kort Fredag 25 Januar 2019

De elskede og syv av beger.

I dag handler det om å få hodet ut av skyene. Slutte å drømme om urealistiske mål. Se sannheten i din nåværende situasjon. Drømmer om det perfekte huset, bilen eller familien vil ikke gjøre det virkelig. På grunn av dette begrenser du ditt potensial for fremtidig suksess. Få bakkekontakt, finn din tilkobling og balanse. Prøv å lage en plan og gjør noen tiltak. Gjør drømmene dine til virkelighet. Start i det små og jobb deg opp. Baby skritt er det som får deg til å få det du vil ha til slutt. Ikke overvurder eller undervurder deg selv. Finn likevekten mellom de to.

The lovers and seven of cups.

Today is about getting your head out of the clouds. Stop dreaming about unrealistic goals. Looks at the truth in your present situation. Dreaming about the perfect house, car or family even want to make it real. Due to this, you are limiting your potential for future success. Ground yourself, find your connection and balance within. Try to make a plan and take action. Make your dreams a reality. Start small and work your way up. Baby steps add up in the end. Don't overestimate yourself or underestimate yourself. Find the equilibrium between the two.

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar