Dagens Tarot Kort Torsdag 24 Januar 2019

Eremitten og ni av mynter.

Dagens kort motsier seg selv. På den ene siden vil du være alene og gå inn i deg selv og på den andre vil du vise verden din suksess og prestasjoner. Det er veldig viktig for deg å ikke gå inn i en eller bli fanget av en følelse. Du kan føle deg som om du har sosial angst. Finn balansen, slik at du kan være sosial i dag uten følelsen av frykt for å bli dømt av mennesker rundt deg. Små skritt i dag kan få stor uttelling for deg i fremtiden. Ikke vær redd for å vise hvem du er, tro på deg selv.

The hermit and nine of coins

Today’s cards contradict each other. On one side, you want to be left alone and go within yourself and on the other, you want to show the world your success and achievements. It is very important for you not to go into either one or be trapped by one feeling. You might feel as if you have social anxiety. Find the balance within, so that you can be social today without the feeling of fear of being judged by people around you. Small steps today can have great outcome for you in the future. Don’t be afraid to show who you are, believe in yourself.

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar