Big Brother

Blogg skrevet av Tuva Elena

Jeg har tenkt mye på Big Brother de siste dagene, programmet som startet i Norge i 2001. hvor vi fulgte personer i deres liv, hvor de var innesperret i huset.

Og når jeg når ser på utviklingen rundt vår eksistens, så føler jeg at vi også er på vei inn i et Big Brother hus, ser du den?

Kontanter er på vei ut, alt skal se skje via kort, det blir flere og flere steder som ikke tar kontanter. I strid med Norges grunnlov. Kontanter er en lovlig betalings middel. Er det for at de regjerende makter ikke har tiltro til oss? De skal se hva vi bruker pengene på? Og da også til en hver tid.

Sparebøsser er borte, ungen skal ha kort. De skal ikke lære seg at penger forsvinner? Også fra kortet men vanskelig å se når det ikke er fysisk vil jeg tro, hvor mange barn tror at kortet hele tiden er påfyllet til enhver tid? Få tror jeg, skal de forstå konseptet om penger så må de lære og se at det blir mindre etter hvert som de bruker av dem.

Smartmålere kommer inn hvert hjem, jo hva skjer? jo de ser når vi bruker mest strøm, når vi befinner oss hjemme, De skrur strømmen opp i de perioder hvor det brukes mest strøm, hvorfor jo for det at det er overforbruk i landet? Nei for meg er det ikke det, det er for at vi skal betale mere.. Samtidig mens vi selger strøm til utlandet og importer igjen selv for å dekke behovet. De måler når jeg vasker tøy, lager mat, etc. det er for meg et inngrep på mitt privatliv.

Småbarnsfamilier har ikke råderetten om hvordan de selv ønsker en fødselspermisjon. Det er blitt lovfestet at slik og slik skal det være, ferdig diskutert.

Er det slik det skal være? Er det selvbestemmelses rett, som ordet demokrati skal stå for? Jeg undres.

Det er ikke lenge før de er med oss også inn i senga, de ønsker jo flere barnefødsler i Norge. Kommer vel en belønning der også etter hvert. Tør man å føde flere barn i Norge i dag? Da så mange barn blir i dag tatt vekk fra hjemmene sine av BV. Og det sitter aktører og tjener seg grovt rike på det. Det koster å ha barn i Norge. Barnehage, idrett er ikke gratis, de må kjøres og hentes på de fleste steder i landet. Og grunnen er at det er ikke greit å sende barna alene over alt i kveldstimene.

Nå ser vi jo at fødselspenger har steget fra Kr. 64 000,- til ca 85 000 kr. Barnetrygden ca 84 kr pr. mnd. Hvem tjener på det, ikke den norske familie i hvert fall, der spekuleres ikke på å få flere barn enn de kan økonomisk, og der tror jeg, jeg med hånden på hjertet kan si at det er ikke for det at de ikke ønsker flere barn, men det er for at det koster penger og tar tid. Da de fleste av norske foredlere er begge to i jobb.

Får du et barn i året så har du med barnetrygden ca 100.000 kr utbetalt i løpet av et år. Det er en god lønn det. 5 barn i løpet av 5 år så kan du kjøpe deg en ny bil. Klart det blir spekulert i.

Men jeg er ikke ute her for å si at det ikke er riktig, det er viktig og få frem her. Jeg unner foredlere både fødselspenger og barnetrygd. Da det koster å ha barn. Og det er mange sitt ansvar bevisst.

Jeg har nabo familie med barn på 3 år og et på 1 år og nå en ny i magen. Mor har aldri jobbet alltid vært hjemme, kan ikke norsk. Men for meg ser de ut til og leve godt, bedre enn min nabo, enslig mor under meg som bor i to roms leilighet. Drar på jobb om morgenen, først innom barnehagen for levering.

Mens de ny innflyttede har den største leiligheten, kjøre Tesla. Med en inntekt?

Hvordan får man det til å gå opp, jeg fatter ikke.

Det ble litt mye fokusert på dette da. Men det renner ut her hos meg, engasjement heter det visst. Hahaha.

Men uansett så er det, det jeg vil frem til her er at STOREBROR SER DEG.

Og om det blir noe bedre tror jeg så langt i fra.

Vi er vel på vei til å bli statens tjenere/slaver og om man ikke begynner å stille? våkne og se hva som skjer er jeg skremmende redd for de kommende generasjoner.

Men råderetten over eget privatliv vil jeg ha, uten innblanding fra de regjerende makter.

Det mest fantastisk som diskuteres i de regjerende korridorer er også,

Røyking i hjemmene og ute på terrasser.

Og om jeg vil røyke inne eller ei, som det også er snakk om skal bli ulovlig også det med å røyke ute på terrasser etc. Er vel å dra det litt langt. For vi da koblet opp alarm i leiligheter og terrasser som piper da om vi røyker?

Eller røykepoliti, det trenger vi jo, de har liksom ikke nok å gjøre de ” hahaha”

Da må det sluttes å selge røyk, og da mister de jo inntekter og så må de si opp sine innvesteringer i tobakks industri? Vil de det da?

Så nå har denne damen delt noen tanker igjen.

Klemz fra Tuva Elena

Legg igjen en kommentar