Dagens Tarot Kort Tirsdag 15 Januar 2019

Dagens Tarot Kort Tirsdag 15 Januar 2019

De elskede og syv av staver.

Kortene indikerer kamp etter den første oppfyllelsen og tilfredsstillelsen av et arrangement. Dette handler om vanskelighetene vi står overfor for å fortsette å ha suksess. Du bør være klar for konkurransen til deg å forsvare tittelen din og bevise deg selv. Ofte er vi selv våre verste fiender, og det er mye mot og mot til å møte det som er skjult i vårt eget underbevisste sinn. Kanskje det er en situasjon der du kjemper mot dine indre demoner, som er aspekter av din underbevisste dybde, du vil ikke gjenkjenne og integrere i bevisstheten din. Nå er det nødvendig å gå videre hvis vi skal oppleve suksess i realiseringen av våre evner og iboende krefter.

The lovers and seven of wands.

The cards indicate struggles after the initial fulfilment and satisfaction of an event. This is about the difficulties we face to continue to have success. You should be ready for the competition to you defend your title and to prove yourself. Often we ourselves are our worst enemies and there are much courage and courage to meet what is hidden in our own subconscious mind. Perhaps there is a situation where you fight against your inner demons, which are aspects of your subconscious depth you will not recognize and integrate into your consciousness. Now it is necessary to go forward if we are to experience success in the realization of our abilities and inherent powers.

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar