Dagens Tarot Kort Fredag 11 Januar 2019

Dagens Tarot Kort Fredag 11 Januar 2019Dagens Tarot Kort Fredag 11 Januar 2019

Yppersteprestinnen og begrenes konge.

Dette kortet har med intuisjon og hemmeligheter å gjøre. Dette er ikke tiden for handling. Ikke vær for entusiastisk. Vær tålmodig og vent på riktig tidspunkt. Lytt til dine drømmer og din indre stemme. Underbevisstheten din vet hva som er riktig, men for å motta budskapet må du ha stillhet og ro. Det kan se ut som du lengter etter et forhold, samtidig som du er redd for det. Se din egen frykt i øynene, og undersøk hva som er årsaken til at du reagerer som du gjør.

High priestess and king of cups.

This card has with the intuition and secret. This is not the time for action. Do not be too enthusiastic. Be patient and wait for the right moment. Listen to your dreams and your inner voice. Your subconscious knows what is right, but to receive the message, you must have peace and quiet. It may look like you are longing for a relationship, while you are afraid of it. See your own fear in his eyes, and examine what is the reason why you react as you do.

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar