Dagens Tarot Kort Tirsdag 1 Januar 2019

Dagens Tarot Kort Tirsdag 1 Januar 2019

Narren og seks av staver.

I dag handler det om å være uforutsigbar. Ta et tog uten å vite hvor det fører eller snakke med en fremmed. Gjør noe spontant og nytt. Ikke begrense deg selv i dag. Åpen opp for alle de fantastiske mulighetene denne dagen kan gi deg. Vær åpen og nysgjerrig. Gjør som om du ikke har noen bekymringer i verden. Bare for i dag kan du opptre som et barn. Gjør noe du alltid har drømt om eller vært redd for å gjøre. Ingenting er umulig i dag, bare du setter grensen. Ikke sitte og vent på noen skal bli med deg, dette er din dag, og du kan få det til alene med deg selv.

The fool and six of wands

Today is about being unpredictable. Take a train without knowing where it leads or talk to a stranger. Do something spontaneous and new. Don’t limit yourself today. Open up for all the wonderful possibilities this day can bring you. Be open and curious. Act as if you have no worries in the world. Just for today, you can act like a child. Do something you have always dreamed of or been scared of doing. The sky is your limit. Don’t sit and wait for someone to join you this is your day and you can manage it by yourself

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar