Dagens Tarot Kort Fredag 28 Desember 2019

Dagens Tarot Kort Fredag 28 Desember 2019

Tårnet og pasjen av sverd.

Dagens kort tyder på at du planlegger begynnelsen på en ny fase i livet ditt. Det ser ut som kan være en konkret plan, som ikke kan eller kan faktisk fungere. Er det du tenker og drømmer om realistisk, eller er du bare en hjerne storm og du har ikke lagt et ordentlig grunnlag for det. Fokuser mer på hva som kan bli noe. Gjør leksene dine og undersøk hvordan du kan oppnå det du virkelig ønsker. Hodet ditt har kanskje ikke alle svarene. Vær forsiktig med hvordan du behandler dette, da det kanskje ikke har et positivt resultat slik du har tenkt starten skulle være. Dette er mer en advarsel om å tenke ting veldig nøye igjennom.

The tower and page of swords

Today’s cards suggest you planning the beginning of a new phase in your life. Nevertheless, it might not be a tangible plan that can or may actually work. Is what you are thinking and dreaming about realistic or are you just brainstorming and not laying any foundation to it. Focus more on what can become something. Do your homework and research how you can achieve what it is you really want. Your head might not have all the answers. Be careful about how you process this, as it may not have a positive outcome with the start you have already thought of. This is more a warning to think things through carefully.

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar