Dagens Tarot Kort Fredag 21 Desember 2018

Dagens Tarot Kort Fredag 21 Desember 2018

De elskede og seks av staver.

Disse kortene handler om offentlig anerkjennelse, seier og suksess. Ikke bare har du klart å lykkes med å oppnå alle dine mål, men du blir også offentlig anerkjent for dem og resultatene du har klart å oppnå. Du har vist at du kan ta ansvar for ditt eget liv og verdiene du representerer. Det er den triumferende følelsen som kommer når du har gjort et gjennombrudd på din personlige plan. Det er også verdt å merke seg at det er en liten ulempe bortsett fra den generelle positiviteten som stammer fra kortene. Du har vist at du kan ta ansvar for ditt eget liv og verdiene du representerer. Det kan gi selvtillit samt egoistisk oppførsel og arroganse. Dette kan få deg til å tro at ingen er bedre enn deg.

The lovers and six of wands.

These cards is all about public recognition, victory, and success. Not only have you managed to properly succeed in achieving all of your goals, but you are also being publicly acknowledged for them and the results that you’ve managed to attain. You have shown that you can take responsibility for your own life and the values you represent. It's the triumphant feeling that comes when you've made a breakthrough on your personal plan. It’s also worth noting that there is a slight downside apart from the overall positivity that stems from the cards. You have shown that you can take responsibility for your own life and the values you represent. It can give self-esteem as well as selfish behaviour and arrogance. This can make you believe that nobody is better than you.

 

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar