Dagens Tarot Kort Onsdag 19 Desember 2018

Dagens Tarot Kort Onsdag 19 Desember 2018

Månen og to av sverd.

I dag er det en dag for å holde tankene dine til deg selv og lukke munnen din. Det er ikke nødvendig for deg å plassere deg i konfliktforhold når du kan unngå dem. Du må velge om denne dagen skal være en god eller en vanskelig dag. Prøv å være så oppriktig og ydmyk som mulig.

I dag må du være årvåken da ikke alle snakker klart eller sannferdig så pass på. Din over analytiske evne hjelper deg ikke i dag, så prøv å fokusere mer på dine følelser og hvordan du fyller hjertet ditt med kjærlighet og lykke. I stedet for tvil og fortvilelse.

The moon and two of swords

Today is a day for keeping your thoughts to yourself and your mouth shut. There is no need for you to place yourself in situations of conflict when you can avoid them. You need to make a choice if this day is going to be a good one or a difficult one. Try to be as sincere and humble as you can.

As not everything or everyone may be clear or hundred per cent truthful today, so be vigilant. You are over analytic ability is not helping you today, so try to focus more on your feelings and how to fill your heart with love and happiness. Instead of doubt and despair.

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar