Dagens Tarot Kort Fredag 7 December 2018

Dagens Tarot Kort Fredag 7 December 2018

Tårnet og ni av beger.

Dagen i dag blir nok ikke slik du hadde tenkt det.

Du vil se virkeligheten i din nåværende situasjon og den blir tydeligere og dermed ser du at den nåværende basen du trodde du hadde, den stemmer ikke.

Du må trå forsiktig så du ikke blir selv destruktiv, fordi du ser og hører hvordan ting egentlig ligger an. Du har ingen følelsesmessig balanse i dag som kan hjelpe deg slik at du holder deg stabil eller føler deg trygg. Du må jobbe hardt for å ikke bli dradd inn i ditt følelsesmessige drama. Du har kanskje trodd at du hadde alt under kontroll, men du ser nå at det hadde du ikke. Husk dette gir deg den perfekte muligheten til å gjenoppbygge og fokusere tydeligere på hva det egentlig er, du vil og ønsker og hvordan du skal jobbe for å få til et ordentlig grunnlag.

The tower and nine of cups

Today might not turn out how you expected. The reality of your present situation might become clearer and show to not have had any proper base to it. There is a fine line for you today making it easy for you to become very self destructive and hurt by how you see and feel things. You have no emotional balance to keep you steady or feel safe, so try as hard as you cannot be sucked into your emotional drama. You might have thought you had everything under control although now you can see you might not. This give you the perfect opportunity to rebuild and focus more clearly on what it is you really wanted and how to give it a strong foundation from day one.

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar