Dagens Tarot Kort Torsdag 6 December 2018

Dagens Tarot Kort Torsdag 6 December 2018

Døden og ni av beger.

I dag handler det om å ta en ordentlig titt på deg selv i speilet. Du har jobbet hardt for det du har oppnådd, men du trenger ikke å være grådig rundt det eller skryte til andre mennesker om hvor mye du har. Du må ta et skritt tilbake og vurdere hva som er veldig viktig for deg. Kanskje ikke alt er så godt som det virker eller så perfekt som du legger ut. I dag kan det faktisk snu slik at du får et annet perspektiv på ting, og dette kan bli litt vanskelig, så vær forberedt på forandring. Ikke la følelsene dine overta deg, bruk fornuft og planlegge så vil det hjelpe deg gjennom dagen.

Death and nine of cups

Today is about taking a deep look at yourself in the mirror. You have worked hard for what you have achieved although no need to be greedy about it or brag to other people about how much you have. You need to take a step back and consider what is really important to you. Maybe not everything is as good as it seems or as perfect as you paint it out to be. Today may actually turn things into a different perspective for you, this can be difficult so be prepared for change. Do not let your emotions get the best of you. Use reason and planning to help you through the day. 

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar