Dagens Tarot Kort Onsdag 5 December 2018

Dagens Tarot Kort Onsdag 5 December 2018

Tårnet og seks av beger.

I dag er det ikke dagen for deg å drive med tungt maskineri. Du kan bli fylt med negative følelser, og dette kan virkelig gjøre at du mister kontrollen over alle sanser og balansen. Denne hjertesmerten skyldes for det meste at noen svært nær deg har skadet deg tidligere, det er noe som gjør at du blir påminnet om denne smerten i dag. Du må prøve å snu denne dagen rundt, se på hva som er rundt deg og hvordan du kan fokusere på dette i stedet for fortiden din. Legg merke til menneskene i nærheten av deg og hvor mye de elsker og støtter deg. Du må frigjøre denne smerten fra fortiden, den vil ikke gi deg noe godt ved at du holder på det. Det som har skjedd, kan ikke endres, så stopp ikke å gå over det gang på gang. Finn styrken i deg selv slik at du kan gi slipp.

Tower and six of cups

Today is not the day for you to operate heavy machinery. You may be filled with negative emotions and this can really overpower you making you lose all sense and balance. This heartache is mostly due to someone very near having hurt you in the past, making today a reminder of this pain. You need to try to turn this day around, look at what is surrounding you and how you can focus on this instead of your past. Notice the people near you and how much they love and support you. You need to release this pain, as it will not serve you any good holding on to it. What has happened can’t be changed so don't keep going over it. Find the strength within yourself to let go.

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5% Rabatt
Ingen Gevinst
Neste gang
Nesten!
10% Rabatt
Gratis Gave
Ingen Gevinst
Bedre lykke neste gangg
Nesten!
15% Rabatt
Ingen Gevinst
Uheldig
Få sjansen til og vinne en premie!
Skriv inn din epost adresse og snur hjulet. Dette er din sjanse til og kunne vinne fantastiske premier! Rabatt koden kan brukes i butikken vår.
våre regler:
  • Et spill per bruker
  • De som jukser blir diskvalifisert.