Dagens Tarot Kort Mandag 3 December 2018

Dagens Tarot Kort Mandag 3 December 2018

Styrken og seks av mynter.

I dag handler det om gå inn i ditt indre, ha fokus på hva som er mulig for deg å oppnå. Når det gjelder det daglige så har du styrken til å klare å holde balansen. Du kan føle det som om du har fått til mye, men det er viktig å ikke overdrive. Prøv å fokusere på dine behov, ikke bare på dine ønsker, men dine egentlige behov. Du får andre muligheter til å bruke penger, men den dagen er ikke i dag. Hold deg balansert og se fremgangen som kan komme i morgen. Stol på den høyere meningen og betydningen av dagen i dag.

Strength and six of pentacles

Today is about finding your inner focus to believe in what you can achieve. You have the strength to keep the balance in your day-to-day life. You might be feeling as if you have gained quite a lot, so it’s important not to go overboard. Try to focus on your necessities not just about your wants but actually your needs. You will have other opportunities to spend more, but that day is not today. Keep your day balanced and see the progress it can make for tomorrow. Trust in the higher meaning of today.

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar